Opozorilo Piškotki se uporabljajo na tem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje. Če nadaljujete, predvidevamo, da se strinjate s prejemanjem piškotkov s te strani. OK
Več

Splošni pogoji poslovanja

1. KONTAKT PODJETJA

Naziv: Galerija Hest Emil Šarkanj s.p., (v nadaljevanju: Galerija Hest)

Naslov (sedež): Židovska ulica 1

Kraj: 2000 Maribor

Telefon: 02 25 00 666

E-pošta: infomb@galerijahest.si

Davčna številka: SI81926383 (davčni zavezanec)

Matična številka: 5424105

Odgovorna oseba: Emil Šarkanj

Številka TRR: IBAN SI56 0417 3011 0116 631 (Nova KBM)

Podružnica

Naziv: Galerija Hest

Naslov: Židovska ulica 8

Kraj: 1000 Ljubljana

Telefon: 01 42 20 000

E-pošta: info@galerijahest.si

2. KDO SMO

Galerija Hest je ena vodilnih galerij na slovenskem likovnem tržišču. S svojim delovanjem je začela leta 1989 v Mariboru, od leta 1993 pa ima svojo podružnico tudi v Ljubljani. Galerija, ki je prepoznavno ime na slovenskem likovnem tržišču, ima že dolgo tradicijo na področju prodaje umetniških del, organiziranja likovnih razstav in svetovanja pri izbiri likovne opreme. Dolgoletne izkušnje, strokoven kader in širok spekter najrazličnejših umetniških del so dejstva, ki galerijo uvrščajo med vodilne v Sloveniji. V ponudbi je širok izbor umetnikov - od uveljavljenih avtorjev srednje in starejše generacije do mladih in najmlajših avtorjev. Že od vsega začetka delovanja so v galeriji na voljo dela slovenskih klasikov (impresionisti, ekspresionisti…) ter umetnikov srednje generacije, ki so že pustili vidno sled na slovenski likovni sceni. Leta 2002 je galerija svojo ponudbo razširila z odprtjem Galerije Hest 35, kjer se je do leta 2011 predstavljala mlada generacija slovenskih umetnikov. Delovanje galerije temelji na načelih kakovosti in raznolikosti. Likovna dela, ki so v ponudbi, se gibljejo v cenovnem razponu od 50 evrov do del zbirateljske vrednosti. Prav tako je izbor avtorjev tako skrbno in strokovno premišljen, da lahko prav vsak najde umetnino po svojem okusu. Od leta 2019 deluje spletna stran Galerija Hest, s katero želimo strankam omogočiti lažji spletni pregled naše široke in raznovrstne ponudbe likovnih del. 

3. SPLOŠNI POGOJI 

Splošni pogoji Galerije Hest so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, še posebej v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), z namenom določitve pogojev uporabe spletne strani www.galerijahest.si in veljajo tudi za vse podstrani in za vse povezane strani navedenega spletišča. Splošni pogoji veljajo za vse obiskovalce in / ali uporabnike spletne strani.

S spletno stranjo upravlja Galerija Hest, Emil Šarkanj s.p., Židovska ulica 1, 2000 Maribor, matična številka: 5424105, davčna številka: SI81926383.

Galerija Hest ne omogoča klasične spletne trgovine, temveč omogoča nakup likovnega dela preko uporabe elektronskih komunikacijskih pripomočkov v obliki elektronske pošte in telefona. Spletna stran je zasnovana kot spletni katalog razpoložjivih likovnih del v poslovalnicah Galerije Hest v Mariboru in Ljubljani.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne strani oziroma spletnega kataloga Galerije Hest, pravice in obveznosti uporabnika in urejajo poslovni odnos med Galerijo Hest in uporabnikom. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na prevzemnih mestih oziroma podružnicah Galerije Hest.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila po elektronski pošti ali telefonu).

Šteje se, da je uporabnik z vsakim ogledom spletne strani seznanjen s celotno vsebino splošnih pogojev in je v ponujene splošne pogoje privolil brez omejitev. Uporabnik je do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev zavezan z objavljenimi splošnim pogoji. Splošni pogoji so redno ažurirani in v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni verziji v celotnem besedilu dostopni vsakomur brez težav. Galerija Hest si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave.

Spremembe veljajo od trenutka objave na zgoraj omenjenih spletnih straneh. Galerija Hest se zavezuje, da bo poslovanje spletne strani v skladu z vso veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije, predvsem z Zakonom o spletnem poslovanju in spletnem podpisu, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Galerija Hest se s svojim poslovanjem v okviru spletnega trudi, da so vse objavljene informacije točne in ažurne, kljub temu pa si Galerija Hest pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala na straneh brez predhodne najave. Prav tako se Galerija Hest ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na spletni strani, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala. Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in Galerijo Hest ter njenimi pogodbenimi partnerji ali njihovimi pooblaščenci v spletni obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe. Spletna stran je dostopna 24 ur na dan, vsak dan. Zaradi razlogov tehnične ali druge narave poslovanje preko naše spletne strani ali celo sam dostop do spletne strani občasno ni mogoč. Prav zato si Galerija Hest pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi ogled nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do spletne strani. Uporabnik spletne strani v zvezi z uporabo te strani nima nikakršnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, razen stroškov običajne osnovne tarife, ki jo uporabnik običajno plačuje. Nakup preko spletne strani ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh spletne strani je dovoljen samo pravno - poslovno sposobnim osebam starejšim od 18. let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika. Galerija Hest ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro vaše strojne ali programske opreme zaradi obiska in operiranja s stranmi spletne strani ali za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki, ali ki je v kakršnikoli zvezi z izdelki, kupljenimi preko spletne strani, razen tiste, izrecno določene s kogentnimi določili veljavne zakonodaje na ozemlju Republike Slovenije. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi s spletno stranjo se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi slovenskega prava.

4. NAKUP

Predstavitev izdelkov ali storitev

Vsak izdelek je na spletni strani predstavljen z osnovnimi in dodatnimi podatki: ime avtorja, naslov umetniškega dela, fotografija. Galerija Hest si pridružuje pravico, da ob likovnem delu ne objavi njegove cene, ki jo je možno hitro in enostavno pridobiti na podlagi povpraševanja, ob jasnem in določnem zapisu »Za ceno nas kontaktirajte«. Informacije o ceni in preostale dodatne informacije o likovnem delu Galerija Hest posreduje na zahtevo po elektronski pošti in/ali preko telefona. Galerija Hest ne omogoča klasične spletne trgovine in nima nakupovalne košarice.

Postopek nakupa

Uporabnik spletne strani lahko na podlagi kataloške izbire, ki je predstavljena na spletni strani, izbere likovno delo, ki ga želi kupiti, na način, da predhodno kontaktira Galerijo Hest preko elektronske pošte ali preko telefona in odda naročilo ali osebno v poslovalnici Galerije Hest. Po oddaji naročila bo kupec preko elektronske pošte prejel predračun z vsemi podatki za plačilo v PDF obliki. Znesek predračuna lahko poravna s pomočjo nakazila na TRR račun Galerije Hest. Nakazilo lahko opravi preko posebne položnice ali z uporabo BN02 obrazca v spletni banki. Po prejeti transakciji nakazila na TRR podjetja bo kupec o tem obveščen po elektronski pošti ali preko telefona in obveščen o možnosti prevzema naročenih izdelkov. Predračun je za kupca do plačila zneska neobvezujoč. Kupec lahko od naročila odstopi na način, da predračuna ne plača. Predračun je veljaven do roka navedenega na predračunu.

Garancija

Ob nakupu preko spletne strani kupec prejme certifikat o avtentičnosti umetniškega dela.

5. DOSTAVA

Naročeno umetniško delo ob uporabi spletnega kataloga Galerije Hest, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo, lahko kupec brezplačno prevzame v dogovorjeni poslovalnici – razstavnih prostorih v Mariboru ali v Ljubljani.

Dostava umetniškega dela (na dom ali na drug željeni naslov) s strani Galerije Hest je možna pod naslednjimi pogoji: pri blagu katerega vrednost nakupa presega znesek 2.000 € vam bomo blago dostavili brezplačno, najkasneje v 15 dneh po prejetem plačilu.

Pri nakupu blaga, ki ne presega znesek 2.000 € pa se dostava opravi po predhodnem dogovoru z Galerijo Hest. V nekaterih primerih je možna dostava s strani Galerije Hest, v ostalih primerih pa je možno pošiljanje blaga preko podjetij DHL in Pošta Slovenije po veljavnem ceniku. Stroške dostave plača kupec. Strošek dostave se obračunava ob posameznem nakupu in je odvisen od vrednosti, dimenzij in teže likovnega dela ter oddaljenosti od kraja, kamor se dostavlja. Za informacijo o ceni stroška dostave mora kupec predhodno kontaktirati Galerijo Hest, ki mu sporoči točen znesek.

Pošiljanje blaga v tujino je možno preko podjetij DHL in Pošta Slovenije po veljavnem ceniku. Stroške dostave plača kupec.

Naročeno blago boste prejeli v najkrajšem možnem času po oddaji naročila (najkasneje 15 delovnih dni po oddaji naročila, ki se dostavlja v Sloveniji). Naročeno blago se vroča naslovniku osebno na naslovu, ki ga je kupec izbral kot kraj prevzema. Če to ni mogoče, se naročeno pošiljko vroči enemu od odraslih članov gospodinjstva ali osebi, pooblaščeni za prevzem pošiljk. Če le-to ni mogoče, pusti pismonoša v hišnem predalčku obvestilo, v katerem navede mesto prevzema in rok, v katerem lahko naslovnik pošiljko prevzame. Če naslovnik ne prevzame naročenega blaga v roku, določenem v obvestilu, se pošiljka vrne pošiljatelju. Galerija Hest se zaveda pomena točnosti dostave blaga, vendar za navedene dostavne roke ne more jamčiti v primeru višje sile.

Splošni pogoji za dostavo blaga

V primeru dostave s strani Pošte Slovenije ali dostavne službe DHL je naslovnik dolžan prevzeti blago od pismonoše na naslovu, kot ga je sam izbral v postopku naročila, pod pogoji, ki jih določa Pošta Slovenije ali dostavna služba DHL. Ob prevzemu blaga je kupec dolžan preveriti količino in kvaliteto kupljenega blaga. V primeru, da je kupcu blago dostavljeno v neprimerni količini ali kvaliteti se Galerija Hest zavezuje, da bo kupcu na lastne stroške dostavila blago v taki količini in kvaliteti, da bo le-ta ustrezala naročilu, razen v primeru, da bo dostava blaga postala nemogoča. V takih primerih se uporabljajo vsa določila splošnih pogojev, ki govorijo o povračilu plačane kupnine in plačanih stroškov dostave ob nezmožnosti dostave blaga. Kupec v postopku izvedbe naročila blaga izbere tudi način dostave blaga. Galerija Hest si pridržuje pravico, da za določene ali vse izdelke ne ponudi vseh možnih načinov dostave. Prav tako si Galerija Hest pridržuje vse pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina dostave blaga brez posebne najave. Vsa določila splošnih pogojev v zvezi z dostavo blaga na dom, se presojajo v okviru določil Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

6. REKLAMACIJE, ODPOVEDI NAROČIL IN VRAČILO BLAGA

Jamčevalni zahtevki in druge pravice potrošnika

Glede na določbe ZVPot-1 (81. – 87. člen) ima potrošnik pravico, da v primeru neskladnosti blaga in pravočasnem obvestilu prodajalca, upravičen da od prodajalca zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga, če pa to ni možno zagotoviti, pa lahko kupec zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska. Do izpolnitve prodajalca, lahko kupec zadrži plačilo preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti iz prvega odstavka 81. člena ZVPot-1. Potrošnik ima pravico zahtevati tudi povrnitev škode, ki je nastala zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka iz prvega odstavka 81. člena ZVPot-1.

Galerija Hest se glede na 82. člen ZVPot-1 zavezuje, da bo brezplačno vzpostavila skladnost blaga v roku 30 dni od prejema obvestila potrošnika, ob čemer potrošnika ne bodo bremenili stroški povezani z dostavo ali pa bo potrošniku vrnila kupnino, saj kot prodajalec prodaja umetniška dela, ki so specifično blago in pogosto vzpostavitev skladnosti po želji potrošnika ni mogoča.

Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko potrošnik izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če:

- je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali

- izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin.

Galerija Hest lahko v skladu s šestim odstavkom 82. člena zavrne potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga, če popravilo in zamenjava nista mogoča ali če bi mu povzročila nesorazmerne stroške ob upoštevanju vseh okoliščin.

Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebno popravilo ali zamenjava blaga, da potrošnik blago na voljo prodajalcu. Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebna zamenjava blaga, prodajalec zamenjano blago vzame nazaj na lastne stroške.

Potrošniku ni treba plačati za običajno uporabo zamenjanega blaga v obdobju pred zamenjavo.

Znižanje kupnine in odstop od prodajne pogodbe

Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe v katerem koli od naslednjih primerov:

- prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu s tem zakonom oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga v skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena;

- neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost;

- narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe, ali

- prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno. Odstop od prodajne pogodbe potrošnik uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe. Kadar se neskladnost nanaša le na del blaga, dobavljenega na podlagi prodajne pogodbe, in obstaja razlog za odstop od prodajne pogodbe v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe v zvezi s tem blagom in katerim koli drugim blagom, ki ga je pridobil skupaj z neskladnim blagom, če od potrošnika ni mogoče razumno pričakovati, da bo obdržal le blago, ki je skladno.

Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, potrošnik prodajalcu na stroške prodajalca vrne blago. Potrošnik ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna. Dokazno breme glede tega, ali je neskladnost neznatna, nosi prodajalec.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Potrošnik mora v obvestilu o neskladnosti natančno opisati neskladnost. Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno, ali pa ga sporoči zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil prodajno pogodbo.

Potrošnik prodajalcu omogoči, da blago, za katerega potrošnik zatrjuje, da je neskladno, pregleda.

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika.

Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, prodajalec potrošniku vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj.

Kadar potrošnik v skladu s tretjim odstavkom 83. člena ZVPot-1 zahteva sorazmerno znižanje kupnine, prodajalec vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.

Pravice iz prvega odstavka 81. člena tega zakona prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti blaga obvestil prodajalca.

Odpoved naročila in odstop od pogodbe 

Za odpoved naročila in odstop od pogodbe veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Glede na 134. člen ZVPot-1 ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, pravico, da v 14 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Potrošnik pa glede na 135. člen ZVPot-1 ne more odstopiti od pogodbe:

- o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

- o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

- o opravljanju storitve, ki potrošnika zavezuje k plačilu, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

- o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

- sklenjenih na javnih dražbah.

Postopek vračila blaga

V primeru, da je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini vrniti Galeriji Hest v roku 14 dneh po pisnem sporočilu o odstopu od pogodbe. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Blago potrošnik lahko vrne v katerikoli poslovalnici Galerije Hest ali po pošti s priporočeno pošiljko. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi, če potrošnik v 14 dneh po prejemu blaga le-to vrne prodajalcu. Strošek vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremeni potrošnika.

Postopek vračila kupnine

Galerija Hest bo potrošniku, ki odstopi od pogodbe, vrnila vsa opravljena plačila. Denar mu mora vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu blaga.

7. CENE IN PLAČILNI POGOJI

Cene

Vse cene so v Evrih in vključujejo davek na dodano vrednost. Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije. Strošek dostave ni vštet v ceno.

Čas veljavnosti ponudbe

Ponudba velja do prodaje zalog. Cene veljajo ob trenutku naročila in se lahko spreminjajo brez predhodne najave.

Plačilni pogoji

Plačati je mogoče:

• Z gotovino in plačilnimi (debetnimi in kreditnimi) karticami ob prevzemu v poslovalnicah Galerije Hest (Mastercard, Visa,  Diners).

• Z nakazilom na TRR račun Galerije Hest po izdanem predračunu. Ob naročilu kupec po elektronski pošti prejme predračun, blago se kupcu odpremi ob dospetju sredstev na račun Galerije Hest.

8. PRAVNO OBVESTILO

Varovanje osebnih podatkov

Galerija Hest se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za uporabo spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da bodo vaši osebni podatki zaščiteni pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Galerija Hest se zavezuje, da bo osebne podatke od fizičnih oseb varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Galerija Hest po določilih Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki opredeljujeta organizacijske, tehnične postopke in ukrepe s katerimi se varujejo osebni podatki, varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničenje podatkov ter nepooblaščeno obdelavo. Galerija Hest se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zavezuje, da bo osebne podatke obdelovala zakonito in pošteno. Vse redno ali honorarno zaposlene osebe v Galeriji Hest, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z Galerijo Hest.

Piškotki

Spletišče v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku. Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz osnovnega spletišča. Upravljalec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljalec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja. Šteje se, da uporabnik ob registraciji na spletišče galerijahest.si daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti podjetja Galerija Hest.

Omejitev odgovornosti

Spletno mesto je bilo zasnovano z namenom omogočiti splošne informacije o Galeriji Hest. Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. Galerija Hest ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Avtorske pravice

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden Galerija Hest.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

• identiteto podjetja (ime in sedež podjetja),

• kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

• bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s po prodajnimi storitvami in garancijami),

• dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),

• pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),

• vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,

• način plačila in dostave,

• časovno veljavnost ponudbe,

• rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,

• pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

9. PRITOŽBE, SPORI, IN UPORABA PRAVA

Galerija Hest spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Pritožbo lahko uporabnik odda na spletni poštni naslov: info@galerijahest.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Galerija Hest bo v petih delovnih dneh potrdila prejetje pritožbe in sporočila uporabniku, kako dolgo bo pritožba obravnavana. Galerija Hest si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Galerijo Hest in uporabnikom pristojno izključno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Galerija Hest ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Galerija Hest, ki kot ponudnik blaga in storitev na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

10. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Galerija Hest lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih strani, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne strani, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanila uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje na spletni strani www.galerijahest.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

11. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 4. 12. 2023. Z uveljavitvijo teh splošnih pogojev prenehajo veljati predhodni splošni pogoji.