Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Privacy policy

1. KONTAKT PODJETJA

Naziv: Galerija Hest Emil Šarkanj s.p., (v nadaljevanju: Galerija Hest)

Naslov (sedež): Židovska ulica 1

Kraj: 2000 Maribor

Telefon: 02 25 00 666

E-pošta: galerija.hest@siol.net

Davčna številka: SI81926383 (davčni zavezanec)

Matična številka: 5424105

Odgovorna oseba: Emil Šarkanj

Številka TRR: IBAN SI56 0417 3011 0116 631 (Nova KBM)

Številka registra:

Podružnica

Naziv: Galerija Hest

Naslov: Židovska ulica 8

Kraj: 1000 Ljubljana

Telefon: 01 42 20 000

E-pošta: galerijahest@siol.net

2. KDO SMO

Galerija Hest je ena vodilnih galerij na slovenskem likovnem tržišču. S svojim delovanjem je začela leta 1989 v Mariboru, od leta 1993 pa ima svojo podružnico tudi v Ljubljani. Galerija, ki je prepoznavno ime na slovenskem likovnem tržišču, ima že dolgo tradicijo na področju prodaje umetniških del, organiziranja likovnih razstav in svetovanja pri izbiri likovne opreme. Dolgoletne izkušnje, strokoven kader in širok spekter najrazličnejših umetniških del so dejstva, ki galerijo uvrščajo med vodilne v Sloveniji. V ponudbi je širok izbor umetnikov - od uveljavljenih avtorjev srednje in starejše generacije do mladih in najmlajših avtorjev. Že od vsega začetka delovanja so v galeriji na voljo dela slovenskih klasikov (impresionisti, ekspresionisti…) ter umetnikov srednje generacije, ki so že pustili vidno sled na slovenski likovni sceni. Leta 2002 je galerija svojo ponudbo razširila z odprtjem Galerije Hest 35, kjer se je do leta 2011 predstavljala mlada generacija slovenskih umetnikov. Delovanje galerije temelji na načelih kakovosti in raznolikosti. Likovna dela, ki so v ponudbi, se gibljejo v cenovnem razponu od 50 evrov do del zbirateljske vrednosti. Prav tako je izbor avtorjev tako skrbno in strokovno premišljen, da lahko prav vsak najde umetnino po svojem okusu. Od leta 2019 deluje spletna trgovina Galerija Hest, s katero želimo kupcem omogočili prijazen, kakovosten, udoben in ugoden spletni nakup.

3. SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Prosimo, da pozorno preberete naslednje splošne pogoje poslovanja spletne trgovine (splošne pogoje), saj vas zavezujejo s trenutkom, ko vstopite v našo spletno trgovino. Splošni pogoji so veljavni na vseh straneh spletne trgovine brez izjeme. V primeru, da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ogleda strani in nakupa prek naše spletne trgovine ne opravite. Šteje se, da ste z vsakim ogledom ali s transakcijo, opravljeno prek naše spletne trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na naši strani ali na strani naših morebitnih podružnic, hčerinskih ali povezanih družb in njihovih straneh, zavezani z navedenim splošnim pogoji. Splošni pogoji so redno ažurirani in v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni verziji v celotnem besedilu dostopni vsakomur brez težav. Galerija Hest si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave na zgoraj omenjenih spletnih straneh. Galerija Hest se zavezuje, da bo poslovanje spletne trgovine v skladu z vso veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije, predvsem z Zakonom o spletnem poslovanju in spletnem podpisu, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Vsa dispozitivna določila zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije, se izrecno in brez kakršnihkoli omejitev interpretira v korist Galerija Hest, razen v primerih, izrecno opredeljenih v teh splošnih pogojih poslovanja ali v drugih dokumentih, sestavljenih s strani podjetja Galerija Hest, ki pa morajo biti v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja samo v pisni obliki. Galerija Hest se s svojim poslovanjem v spletnem trgovanju trudi, da so vse informacije, objavljene na straneh spletne trgovine točne in ažurne, kljub temu pa si Galerija Hest pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala na straneh brez predhodne najave. Prav tako se Galerija Hest ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala. Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in Galerijo Hest ter njenimi pogodbenimi partnerji ali njihovimi pooblaščenci v spletni obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe. Spletna trgovina je odprta 24 ur na dan, vsak dan. Zaradi razlogov tehnične ali druge narave poslovanje preko naše spletne trgovine ali celo sam dostop do trgovine občasno ni mogoč. Prav zato si Galerija Hest pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje spletne trgovine. Ponudba in pogodba v spletni trgovini sta v celoti objavljeni v slovenskem jeziku. Uporabnik spletne strani v zvezi z uporabo te strani nima nikakršnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, razen stroškov običajne osnovne tarife, ki jo uporabnik običajno plačuje. Nakup v spletni trgovini ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh spletne trgovine je dovoljen samo pravno - poslovno sposobnim osebam starejšim od 18. let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika. Galerija Hest ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro vaše strojne ali programske opreme zaradi obiska in operiranja s stranmi spletne trgovine ali za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki, ali ki je v kakršnikoli zvezi z izdelki, kupljenimi v spletni trgovini, razen tiste, izrecno določene s kogentnimi določili veljavne zakonodaje na ozemlju Republike Slovenije. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z spletno trgovino se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi slovenskega prava.

4. NAKUP

Predstavitev izdelkov ali storitev

Vsak izdelek je v spletni trgovini predstavljen z osnovnimi in dodatnimi podatki: ime avtorja, naslov umetniškega dela, fotografija, osnovni podatki in cena. Če želeni izdelek ali storitev želite položiti v košarico preprosto pritisnete na gumb "Dodaj v košarico".

Nakupovalna košarica

Nakupovalna košarica ima enako vlogo kot košarica v vaši najljubši trgovini, in sicer shranjuje izbrane izdelke, ter vam kaže njihovo število.

• Vsebino košarice lahko pregledate ob vsakem trenutku ter iz nje dodate ali odstranite izbrane izdelke ali storitve.

• Izbranim izdelkom ali storitvam lahko spremenite količino in s pritiskom na gumb "Posodobi nakupovalno košarico" se vam glede na spremenjeno količino preračuna celotna vrednost nakupa.

• Izdelke v košarici lahko iz nje izbrišete s pritiskom na gumb "briši"

Postopek nakupa

Če ste prepričani, da želite izdelke ali storitve, ki jih imate v košarici kupiti, potem pritisnite na gumb "Oddaj naročilo". Po oddaji naročila bo kupec preko elektronske pošte prejel predračun z vsemi podatki za plačilo v PDF obliki. Znesek predračuna lahko poravna s pomočjo nakazila na TRR račun podjetja Galerija Hest. Nakazilo lahko opravi preko posebne položnice ali z uporabo BN02 obrazca v spletni banki. Po prejeti transakciji nakazila na TRR podjetja bo kupec o tem obveščen po elektronski pošti s priloženo potrditvijo naročila z odpremnimi roki za naročene izdelke. Predračun je za kupca do plačila zneska neobvezujoč. Kupec lahko od naročila odstopi na način, da predračuna ne plača. Predračun postane po poteku veljavnosti neveljaven in neobvezujoč za ponudnika, tudi v primeru, če kupec plača predračun po poteku veljavnosti.

Garancija

Ob nakupu v spletni trgovini kupec prejme certifikat o avtentičnosti umetniškega dela.

5. DOSTAVA

Blago naročeno ali kupljeno v spletni trgovini Galerija Hest, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo, vam bo dostavljeno s strani Galerije Hest pod naslednjimi pogoji.

Pri blagu katerega vrednost nakupa presega znesek 2.000 € vam bomo blago dostavili brezplačno, najkasneje v 15 dneh po prejetem plačilu.

Pri nakupu blaga, ki ne presega znesek 2.000 € pa se dostava opravi po predhodnem dogovoru z Galerijo Hest (stroški poštnine se obračunavajo ob posameznem nakupu). V nekaterih primerih je možna dostava s strani Galerije Hest. V ostalih primerih pa je možno pošiljanje blaga preko podjetij DHL in Pošta Slovenije po veljavnem ceniku. Stroške dostave plača kupec. Cena dostave je odvisna od posameznega blaga, za točno ceno dostave se kupec obrne na Galerijo Hest in pridobi informacijo o točni ceni za posamezen izdelek. Cena dostave je odvisna od vrednosti in dimenzije blaga ter kraja kamor se izdelek pošilja.

Kupec blago lahko brezplačno prevzame v eni od poslovalnic Galerije Hest.

Pošiljanje blaga v tujino je možno preko podjetij DHL in Pošta Slovenije po veljavnem ceniku. Stroške dostave plača kupec.

Naročeno blago boste prejeli v najkrajšem možnem času po oddaji naročila (najkasneje 15 delovnih dni po oddaji naročila). Naročeno blago se vroča naslovniku osebno na naslovu, ki ga je kupec izbral kot kraj prevzema. Če to ni mogoče, se naročeno pošiljko vroči enemu od odraslih članov gospodinjstva ali osebi, pooblaščeni za prevzem pošiljk. Če le-to ni mogoče, pusti pismonoša v hišnem predalčku obvestilo, v katerem navede mesto prevzema in rok, v katerem lahko naslovnik pošiljko prevzame. Če naslovnik ne prevzame naročenega blaga v roku, določenem v obvestilu, se pošiljka vrne pošiljatelju. V podjetju Galerija Hest se zavedamo pomena točnosti dostave blaga, vendar za navedene dostavne roke ne moremo jamčiti v primeru višje sile.

Splošni pogoji za dostavo blaga

V primeru dostave s strani Pošte Slovenije ali dostavne službe DHL je naslovnik dolžan prevzeti blago od pismonoše na naslovu, kot ga je sam izbral v postopku nakupa, pod pogoji, ki jih določa Pošta Slovenije ali dostavna služba DHL. Ob prevzemu blaga je kupec dolžan preveriti količino in kvaliteto kupljenega blaga. V primeru, da je kupcu blago dostavljeno v neprimerni količini ali kvaliteti se Galerija Hest zavezuje, da bo kupcu na lastne stroške dostavila blago v taki količini in kvaliteti, da bo le-ta ustrezala naročilu, razen v primeru, da bo dostava blaga postala nemogoča. V takih primerih se uporabljajo vsa določila splošnih pogojev, ki govorijo o povračilu plačane kupnine in plačanih stroškov dostave ob nezmožnosti dostave blaga. Kupec v postopku izvedbe naročila blaga izbere tudi način dostave blaga. Galerija Hest si pridržuje pravico, da za določene ali vse izdelke ne ponudi vseh možnih načinov dostave. Prav tako si Galerija Hest pridržuje vse pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina dostave blaga brez posebne najave. Vsa določila splošnih pogojev v zvezi z dostavo blaga na dom, se presoja v okviru določil 42. člena Zakona o varstvu potrošnikov. Kupcu bo blago dostavljeno v dogovorjenem roku in na dogovorjen način. V primeru, da naročenega blaga ni na zalogi, bo blago v dogovoru s kupcem dostavljeno takoj, ko bo naročeno blago mogoče dobaviti. Kljub temu si Galerija Hest pridržuje pravico, da zaradi upravičenih razlogov, na katere Galerija Hest ne more vplivati, kupcu blago dostavi kasneje ali na drugačen način, pri čemer pa se Galerija Hest zavezuje, da s tem kupcu ne bo povzročila dodatnih stroškov, ki bi nastali zaradi morebitne dostave blaga na načine, ki so cenovno dražji od naročenega načina dostave, razen kadar so drugačni načini dostave blaga izvedeni na izrecno zahtevo kupca. Taka dostava blaga se opravi le v soglasju s kupcem, v nasprotnem primeru se uporabljajo vsa določila splošnih pogojev, ki govorijo o povračilu plačane kupnine in plačanih stroškov dostave ob nezmožnosti dostave blaga. Kupec se izrecno zavezuje, da se, zaradi kasnejše dostave blaga ali drugačnega načina dostave blaga, odpoveduje drugim načinom za povračilo nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23. in 24. člena Zakona o varstvu potrošnikov. V primeru, da kupcu blaga sploh ne bo mogoče dostaviti, zaradi razlogov, na katere Galerija Hest sama ne more vplivati (blaga se ne da več kupiti, blagu potekel rok trajanja, blago ni več v proizvodnji, razprodane zaloge in podobno), ima kupec pravico zahtevati vračilo že plačane kupnine in že plačanih stroškov dostave blaga. Razen zahteve po vračilu plačane kupnine in zahteve po vračilu plačanih stroškov dostave blaga, se kupec izrecno in brez omejitev odpoveduje drugim načinom povračila nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23., 24. in 41. člena Zakona o varstvu potrošnikov. V primeru dvoma se šteje, da se pri dostavi blaga uporablja veljavna zakonodaja na ozemlju Republike Slovenije, predvsem Obligacijski zakonik in Zakon o varstvu potrošnikov, in to za vse primere. Obveznost prodajalca je, da izpolni svoje obveznosti iz pogodbe, obveznost mora biti izvršena najkasneje v 30 dneh od dneva naročila, razen če se stranki ne dogovorita drugače, oziroma če je na spletni strani izrecno omenjeno, da bo kupljeno blago dobavljeno v roku določenega števila dni.

6. REKLAMACIJE, ODPOVEDI NAROČIL IN VRAČILO BLAGA

Odpoved naročila in odstop od pogodbe

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43.člena Zakona o varstvu potrošnikov.

"Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga."

Postopek vračila blaga

V primeru, da je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v 14 dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi, če potrošnik v 14 dneh po prejemu blaga le-to vrne prodajalcu.

Strošek vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremeni potrošnika.

Postopek vračila kupnine

Spletni trgovec mora potrošniku, ki odstopi od pogodbe, vrniti vsa opravljena plačila. Denar mu mora vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

7. CENE IN PLAČILNI POGOJI

Cene

Vse cene so v Evrih in vključujejo davek na dodano vrednost razen tistih, kjer je izrecno navedeno, da so cene brez vključenega davka na dodano vrednost. Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije. Strošek dostave ni vštet v ceno.

Čas veljavnosti ponudbe

Ponudba velja do prodaje zalog. Cene v spletni trgovini veljajo samo ob naročilu in se lahko spreminjajo brez predhodne najave.

Plačilni pogoji

Plačati je mogoče:

• Z gotovino in plačilnimi (debetnimi in kreditnimi) karticami ob prevzemu v trgovini (Mastercard, Visa, Karanta, American Express, Diners, Maestro, Visa elektron).

• Z nakazilom na TRR račun podjetja Galerija Hest po izdanem predračunu. Ob naročilu kupec po spletni pošti prejme predračun, blago se kupcu odpremi ob dospetju sredstev na račun prodajalca.

Galerija Hest si pridržuje pravico, da za določene ali vse izdelke ne ponudi vseh možnih načinov plačila. Prav tako si Galerija Hest pridržuje vse pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina plačila ali plačilnih pogojev brez posebne najave, vsekakor pa je kupec še pred opravljenim nakupom seznanjen tako z načini plačila kot tudi s plačilnimi pogoji in ob opravljenem nakupu v naši spletni trgovini v njih izrecno privoli.

8. PRAVNO OBVESTILO

Varovanje osebnih podatkov

Galerija Hest se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za uporabo spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da bodo vaši osebni podatki zaščiteni pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Galerija Hest se zavezuje, da bo osebne podatke od fizičnih oseb varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Galerija Hest po določilih Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki opredeljujeta organizacijske, tehnične postopke in ukrepe s katerimi se varujejo osebni podatki, varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničenje podatkov ter nepooblaščeno obdelavo. Galerija Hest se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zavezuje, da bo osebne podatke obdelovala zakonito in pošteno. Vse redno ali honorarno zaposlene osebe v Galeriji Hest, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z Galerijo Hest.

Piškotki

Spletišče v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku. Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz osnovnega spletišča. Upravljalec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljalec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja. Šteje se, da uporabnik ob registraciji na spletišče galerijahest.si daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti podjetja Galerija Hest.

Omejitev odgovornosti

Spletno mesto je bilo zasnovano z namenom omogočiti splošne informacije o Galeriji Hest. Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. Galerija Hest ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Avtorske pravice

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden Galerija Hest.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

• identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),

• kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

• bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s po prodajnimi storitvami in garancijami),

• dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),

• pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),

• vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,

• način plačila in dostave,

• časovno veljavnost ponudbe,

• rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,

• pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

9. PRITOŽBE, SPORI, IN UPORABA PRAVA

Galerija Hest spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Pritožbo lahko uporabnik odda na spletni poštni naslov: galerijahest@siol.net. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Galerija Hest bo v petih delovnih dneh potrdila prejetje pritožbe in sporočila uporabniku, kako dolgo bo pritožba obravnavana. Galerija Hest si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Galerijo Hest in uporabnikom pristojno izključno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Galerija Hest in uporabnik spletne strani kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču. Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Galerijo Hest in uporabnikom velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi ukazovalo na uporabo kateregakoli drugega prava. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

10. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Galerija Hest lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje na spletni strani www.galerijahest.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

11. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 01. 05. 2019. Z uveljavitvijo teh splošnih pogojev prenehajo veljati predhodni splošni pogoji.