Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Payment and shipping

DOSTAVA

Blago naročeno ali kupljeno v spletni trgovini Galerija Hest, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo, vam bo dostavljeno s strani Galerije Hest pod naslednjimi pogoji.

Pri blagu katerega vrednost nakupa presega znesek 2.000 € vam bomo blago dostavili brezplačno, najkasneje v 15 dneh po prejetem plačilu.

Pri nakupu blaga, ki ne presega znesek 2.000 € pa se dostava opravi po predhodnem dogovoru z Galerijo Hest (stroški poštnine se obračunavajo ob posameznem nakupu). V nekaterih primerih je možna dostava s strani Galerije Hest. V ostalih primerih pa je možno pošiljanje blaga preko podjetij DHL in Pošta Slovenije po veljavnem ceniku. Stroške dostave plača kupec. Cena dostave je odvisna od posameznega blaga, za točno ceno dostave se kupec obrne na Galerijo Hest in pridobi informacijo o točni ceni za posamezen izdelek. Cena dostave je odvisna od vrednosti in dimenzije blaga ter kraja kamor se izdelek pošilja.

Kupec blago lahko brezplačno prevzame v eni od poslovalnic Galerije Hest.

Pošiljanje blaga v tujino je možno preko podjetij DHL in Pošta Slovenije po veljavnem ceniku. Stroške dostave plača kupec.

Naročeno blago boste prejeli v najkrajšem možnem času po oddaji naročila (najkasneje 15 delovnih dni po oddaji naročila). Naročeno blago se vroča naslovniku osebno na naslovu, ki ga je kupec izbral kot kraj prevzema. Če to ni mogoče, se naročeno pošiljko vroči enemu od odraslih članov gospodinjstva ali osebi, pooblaščeni za prevzem pošiljk. Če le-to ni mogoče, pusti pismonoša v hišnem predalčku obvestilo, v katerem navede mesto prevzema in rok, v katerem lahko naslovnik pošiljko prevzame. Če naslovnik ne prevzame naročenega blaga v roku, določenem v obvestilu, se pošiljka vrne pošiljatelju. V podjetju Galerija Hest se zavedamo pomena točnosti dostave blaga, vendar za navedene dostavne roke ne moremo jamčiti v primeru višje sile.

Splošni pogoji za dostavo blaga

V primeru dostave s strani Pošte Slovenije ali dostavne službe DHL je naslovnik dolžan prevzeti blago od pismonoše na naslovu, kot ga je sam izbral v postopku nakupa, pod pogoji, ki jih določa Pošta Slovenije ali dostavna služba DHL. Ob prevzemu blaga je kupec dolžan preveriti količino in kvaliteto kupljenega blaga. V primeru, da je kupcu blago dostavljeno v neprimerni količini ali kvaliteti se Galerija Hest zavezuje, da bo kupcu na lastne stroške dostavila blago v taki količini in kvaliteti, da bo le-ta ustrezala naročilu, razen v primeru, da bo dostava blaga postala nemogoča. V takih primerih se uporabljajo vsa določila splošnih pogojev, ki govorijo o povračilu plačane kupnine in plačanih stroškov dostave ob nezmožnosti dostave blaga. Kupec v postopku izvedbe naročila blaga izbere tudi način dostave blaga. Galerija Hest si pridržuje pravico, da za določene ali vse izdelke ne ponudi vseh možnih načinov dostave. Prav tako si Galerija Hest pridržuje vse pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina dostave blaga brez posebne najave. Vsa določila splošnih pogojev v zvezi z dostavo blaga na dom, se presoja v okviru določil 42. člena Zakona o varstvu potrošnikov. Kupcu bo blago dostavljeno v dogovorjenem roku in na dogovorjen način. V primeru, da naročenega blaga ni na zalogi, bo blago v dogovoru s kupcem dostavljeno takoj, ko bo naročeno blago mogoče dobaviti. Kljub temu si Galerija Hest pridržuje pravico, da zaradi upravičenih razlogov, na katere Galerija Hest ne more vplivati, kupcu blago dostavi kasneje ali na drugačen način, pri čemer pa se Galerija Hest zavezuje, da s tem kupcu ne bo povzročila dodatnih stroškov, ki bi nastali zaradi morebitne dostave blaga na načine, ki so cenovno dražji od naročenega načina dostave, razen kadar so drugačni načini dostave blaga izvedeni na izrecno zahtevo kupca. Taka dostava blaga se opravi le v soglasju s kupcem, v nasprotnem primeru se uporabljajo vsa določila splošnih pogojev, ki govorijo o povračilu plačane kupnine in plačanih stroškov dostave ob nezmožnosti dostave blaga. Kupec se izrecno zavezuje, da se, zaradi kasnejše dostave blaga ali drugačnega načina dostave blaga, odpoveduje drugim načinom za povračilo nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23. in 24. člena Zakona o varstvu potrošnikov. V primeru, da kupcu blaga sploh ne bo mogoče dostaviti, zaradi razlogov, na katere Galerija Hest sama ne more vplivati (blaga se ne da več kupiti, blagu potekel rok trajanja, blago ni več v proizvodnji, razprodane zaloge in podobno), ima kupec pravico zahtevati vračilo že plačane kupnine in že plačanih stroškov dostave blaga. Razen zahteve po vračilu plačane kupnine in zahteve po vračilu plačanih stroškov dostave blaga, se kupec izrecno in brez omejitev odpoveduje drugim načinom povračila nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23., 24. in 41. člena Zakona o varstvu potrošnikov. V primeru dvoma se šteje, da se pri dostavi blaga uporablja veljavna zakonodaja na ozemlju Republike Slovenije, predvsem Obligacijski zakonik in Zakon o varstvu potrošnikov, in to za vse primere. Obveznost prodajalca je, da izpolni svoje obveznosti iz pogodbe, obveznost mora biti izvršena najkasneje v 30 dneh od dneva naročila, razen če se stranki ne dogovorita drugače, oziroma če je na spletni strani izrecno omenjeno, da bo kupljeno blago dobavljeno v roku določenega števila dni.


CENE IN PLAČILNI POGOJI

Cene

Vse cene so v Evrih in vključujejo davek na dodano vrednost razen tistih, kjer je izrecno navedeno, da so cene brez vključenega davka na dodano vrednost. Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije. Strošek dostave ni vštet v ceno.

Čas veljavnosti ponudbe

Ponudba velja do prodaje zalog. Cene v spletni trgovini veljajo samo ob naročilu in se lahko spreminjajo brez predhodne najave.

Plačilni pogoji

Plačati je mogoče:

• Z gotovino in plačilnimi (debetnimi in kreditnimi) karticami ob prevzemu v trgovini (Mastercard, Visa, Karanta, American Express, Diners, Maestro, Visa elektron).

• Z nakazilom na TRR račun podjetja Galerija Hest po izdanem predračunu. Ob naročilu kupec po spletni pošti prejme predračun, blago se kupcu odpremi ob dospetju sredstev na račun prodajalca.

Galerija Hest si pridržuje pravico, da za določene ali vse izdelke ne ponudi vseh možnih načinov plačila. Prav tako si Galerija Hest pridržuje vse pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina plačila ali plačilnih pogojev brez posebne najave, vsekakor pa je kupec še pred opravljenim nakupom seznanjen tako z načini plačila kot tudi s plačilnimi pogoji in ob opravljenem nakupu v naši spletni trgovini v njih izrecno privoli.