Kregar Stane

Rojen je bil leta 1905 v Zapuzhah pri Dravljah. V letih 1917–1925 je obiskoval Shkofijsko klasichno gimnazijo v Zavodu sv. Stanislava v Shentvidu nad Ljubljano. Po maturi je vstopil v bogoslovje. V duhovnika je bil posvechen leta 1929. Slikarstvo je shtudiral na Akademiji likovnih umetnosti v Pragi v letih 1930–1934 (prof. Maks Shvabinský). V letih 1934–1935 je obiskoval slikarsko specialko pri istem profesorju. She kot shtudent je prvich razstavljal v okviru prashkega kluba Neodvisni. Leta 1937 je bil med ustanovnimi chlani Kluba neodvisnih likovnih umetnikov (Neodvisni) v Ljubljani. Istega leta je bil dalj chasa v Franciji. Leta 1939 je postal predsednik ljubljanskega Kluba neodvisnih. Od 1935 do nemshke zasedbe 1941 je poucheval risanje na Shkofijski klasichni gimnaziji, nato do leta 1945 v Baragovem semenishchu za Bezhigradom. Do leta 1941 je imel atelje na Shkofijski klasichni gimnaziji v Shentvidu.


Po vojni je ustvarjal kot svobodni umetnik. Leta 1952 je shtiri mesece bival v Franciji. Kregarjev slikarski opus obsega okrog 600 slik. Izdelal je likovno opremo za okrog sto cerkva. Njegova prva vechja pregledna razstava je bila prirejena leta 1950 v ljubljanski Moderni galeriji; ta je pripravila tudi veliko Kregarjevo retrospektivno razstavo (1971/1972). Leta 1971 je prejel Preshernovo nagrado za zhivljenjsko delo. Umrl je leta 1973 v Ljubljani.


Slikarjevi sestri in brat so leta 1993 podarili 85 Kregarjevih del Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani. Reproducirane Kregarjeve slike so na ogled v Galeriji Staneta Kregarja v Slovenskem domu (Zavod sv. Stanislava).


There are no products in this section