Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Kregar Stane

Rojen je bil leta 1905 v Zapuzhah pri Dravljah. V letih 1917–1925 je obiskoval Shkofijsko klasichno gimnazijo v Zavodu sv. Stanislava v Shentvidu nad Ljubljano. Po maturi je vstopil v bogoslovje. V duhovnika je bil posvechen leta 1929. Slikarstvo je shtudiral na Akademiji likovnih umetnosti v Pragi v letih 1930–1934 (prof. Maks Shvabinský). V letih 1934–1935 je obiskoval slikarsko specialko pri istem profesorju. She kot shtudent je prvich razstavljal v okviru prashkega kluba Neodvisni. Leta 1937 je bil med ustanovnimi chlani Kluba neodvisnih likovnih umetnikov (Neodvisni) v Ljubljani. Istega leta je bil dalj chasa v Franciji. Leta 1939 je postal predsednik ljubljanskega Kluba neodvisnih. Od 1935 do nemshke zasedbe 1941 je poucheval risanje na Shkofijski klasichni gimnaziji, nato do leta 1945 v Baragovem semenishchu za Bezhigradom. Do leta 1941 je imel atelje na Shkofijski klasichni gimnaziji v Shentvidu.


Po vojni je ustvarjal kot svobodni umetnik. Leta 1952 je shtiri mesece bival v Franciji. Kregarjev slikarski opus obsega okrog 600 slik. Izdelal je likovno opremo za okrog sto cerkva. Njegova prva vechja pregledna razstava je bila prirejena leta 1950 v ljubljanski Moderni galeriji; ta je pripravila tudi veliko Kregarjevo retrospektivno razstavo (1971/1972). Leta 1971 je prejel Preshernovo nagrado za zhivljenjsko delo. Umrl je leta 1973 v Ljubljani.


Slikarjevi sestri in brat so leta 1993 podarili 85 Kregarjevih del Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani. Reproducirane Kregarjeve slike so na ogled v Galeriji Staneta Kregarja v Slovenskem domu (Zavod sv. Stanislava).


There are no products in this section