nazaj na umetnike
Ivan Katič
1920 - 2006. Med letoma 1968 in 1969 se je dopisno izobraževal iz slikarstva na Šoli za lepe umetnosti v Parizu. Leta 1969 je v Domu JLA na železniški postaji v Ljubljani imel prvo samostojno razstavo (besedilo k razstavi je prispeval Janez Mesesnel). Prijateljeval je slikarjema Trstenjakom in Lojzetom Perkom, po katerih se je tudi zgledoval. Največkrat je slikal motive iz Slovenskih goric, Haloz in Gorenjske. Živel je v Ljubljani.