nazaj na umetnike
Elda Piščanec
Elda (1897 - 1967) se je rodila v premožno družino. Njen oče, Just Piščanec je bil carinik, ki je kasneje napredoval v vodjo carinskega urada v Ljubljani, nato pa se je družina preselila še v Beograd, kjer je Just postal glavni revizor generalne direkcije carin. Elda je tako najprej obiskovala Mestni licej v Ljubljani, nato se je vpisala na Obrtno šolo. Po končani šoli se je leta 1917 zaposlila kot poštna uradnica v Ljubljani. Službo je opravljala tri leta, medtem pa je obiskovala tečaj slikanja pri slikarju Rihardu Jakopiču. Zaradi velikih uspehov na umetniškem področju se je leta 1921 odločila posvetiti slikarstvu in je v Litiji začela obiskovati še en slikarski tečaj. Leta 1922 je odšla v Zagreb, kjer se je vpisala na Umetnostno akademijo. Med letoma 1924 in 1929 je slikarstvo in grafiko študirala na Akademiji v Firencah. Kasneje je odšla še v Pariz, kjer se je izpopolnjevala pri slikarju Mauriceu Denisu, kjer se je specializirala v tehniki cerkvenega slikarstva. Sprva se je v umetnosti posvečala grafiki, v tridesetih letih stoletja pa je začela bolj gojiti slikarske tehnike tihožitja in portreta. Leta 1930 se je preselila v dvorec Majpigl v Vinah. Tam se je povsem osamila in je le občasno pučevala slikarstvo po različnih šolah v Ljubljani, Kranju, Murski Soboti in v Trbovljah. Leta 1949 se je upokojila in je do smrti slikala v svojem dvorcu odmaknjena od sveta.