nazaj na umetnike
Irena Jeras Dimovska
Irena Jeras Dimovska deluje kot konservatorsko-restavratorska svetnica v Gorenjskem muzeju in kot slikarka. Študij slikarstva na ALU v Ljubljani je zaključila l. 1985 z diplomo pri profesorjih Andreju Jemcu in Jožefu Muhoviču, do l. 1988 pa je opravila še magistrski študij konzervatorstva in restavratorstva pri profesorju Francu Kokalju. Od leta 1992 je zaposlena v Gorenjskem muzeju v Kranju kot konservatorsko restavratorska svetnica. Za sabo ima številne pomembne projekte, s katerimi se je zapisala v anale Gorenjskega muzeja in slovenske kulturne dediščine na sploh.