nazaj na umetnike
Boge Dimovski
Boge Dimovski je rojen 25.01.1952 v Ropotovem v R. Makedoniji. Leta 1978 je diplomiral slikarstvo na ALU v Ljubljani pri profesorjih Štefanu Planincu in dr. Jelisavi Čopič ter istega leta postal član DSLU. Končal je podiplomski specialistični študij restavratorstva in konservatorstva z nazivom magister umetnosti pri profesorju Francu Kokalju in dr. Jelisavi Čopič ter podiplomski specialistični študij grafike z nazivom magister umetnosti na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorjih Bogdanu Borčiću in dr.Francetu Curku. Leta 1987 si je pridobil naziv docenta za grafiko na Univerzi v Ljubljani ter leta 1990 na Univerzi Cirila in Metoda v Makedoniji za docenta za risanje in grafiko. V MGLC-ju je zaposlen od leta 1987 kot restavrator in pedagog z nazivom muzejski svetovalec. Od leta 2003 deluje tudi kot likovni kritik. Od leta 2006 je vpisan v razvid samostojnih likovnih ustvarjalcev s polovičnim delovnim časom.