nazaj na umetnike
Oton Polak
Akademski slikar, grafik in likovni pedagog Oton Polak se je rodil 16. maja 1917 v Mariboru. Slikarstvo je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu, pri prof. Krsto Hagedušiću in pri prof. Omerju Mujadžiću v letih 1940-1941. Študij je nadaljeval na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (1945-1948), kjer je pripadal prvi generaciji študentov te novoustanovljene Akademije. Polak se je oblikoval v času, v katerem je bilo veliko nerazčiščenih pojmov o vrednotah likovnega jezika. Diplomiral je pri Gojmirju A. Kosu ter nadaljeval podiplomski študij pri prof. Gabrijelu Stupici (1948-1950), kjer je končal slikarsko specialko in pri prof. Božidarju Jakcu (1950-1952), kjer je končal grafično specialko. Polak je v času rednega in podiplomskega študija pri prof. Božidarju Jakcu ustvaril več kot 60 grafičnih listov (jedkanic in suhih igel). Ciklus 30 jedkanic na temo stari Maribor, ki je nastal v času podiplomskega študija grafike v letih 1950-1952, je bil nagrajen tudi s Prešernovo nagrado. Od leta 1952 – 1975 je bil zaposlen kot likovni pedagog najprej na osnovni šoli Janka Padežnika na Studencih, kasneje na srednji strokovni šoli za aranžerstvo v Mariboru. Umrl je leta 2011.