nazaj na umetnike
Gorazd Krnc
Rojen 1973 v Ljubljani. Študiral slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) v Ljubljani pri prof. Metki Krašovec, prof. Janezu Berniku in prof. Gustavu Gnamušu. Leta 2003 diplomiral pri prof. Sreču Draganu (video) in prof. Gustavu Gnamušu (slikarstvo). Leta 2004 prejme štipendijo Ministrstva za kulturo RS za podiplomski študij videa na ALUO. Leta 2007 magistriral iz videa pri prof. Sreču Draganu na ALUO.