nazaj na umetnike
Boris Kobe
Boris Kobe se je rodil v Ljubljani 9. oktobra 1905. Maturiral je na ljubljanski realki leta 1923 in leta 1929 diplomiral na Oddelku za arhitekturo Tehniške fakultete v Ljubljani pri profesorju Jožetu Plecniku. Študij je s francosko štipendijo nadaljeval v letih 1930–1931 na Académie de la Grande Chaumiere v Parizu, kjer se je intenzivno posvecal arhitekturi in slikarstvu. Poleg številnih realizacij na podrocju arhitekture in urbanizma sta pomembna njegovo spomeniško oblikovanje ter slikarstvo. Ukvarjal se je tudi s knjižno ilustracijo, s filmsko in gledališko scenografijo. Arhitekt, slikar, pedagog, ilustrator in scenograf Boris Kobe je umrl leta 1981. Za svoje delo je prejel vec visokih odlikovanj in nagrad, med drugimi, leta 1977, tudi Prešernovo nagrado za arhitekturo, slikarstvo, oblikovanje spomenikov, knjižno ilustracijo in pedagoško delo.