nazaj na umetnike
Ivan Čargo
Ivan Čargo (1898-1958), slikar, risar, ilustrator, scenograf, je leta 1921 študiral na Accademia di Belle Arti v Rimu in med leti 1920 in 1921 v Firencah. Znano je, da je že leta 1919 postal član Društva slovenskih upodabljajočih umetnikov in je leta 1920 z njimi prvič razstavljal v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani. V Novo mesto je odšel takoj po I. svetovni vojni, kjer se je udeležil I. pokrajinske slikarske razstave leta 1920 in se pridružil Klubu mladih (ust. 1922). Med leti 1924 in 1927 je delal kot scenograf Ljudskega gledališča v Gorici. Leta 1927 so ga izgnail iz Italije. Pobegnil je v Ljubljano, kjer je istega leta sodeloval pri ustanovitvi slovenske avantgardistične revije TANK in sodeloval pri najpomembnejšem medvojnem slovenskem scenografskem natečaju za inscenacijo Kogojeve opere "Črne maske" (1927). V tridesetih letih dvajsetega stoletja se je preselil v Beograd, kjer je ostal skoraj do začetka druge svetovne vojne, saj mu je zmanjkalo denarja za vrnitev v Ljubljano. V Ljubljano se je vrnil tik pred drugo svetovno vojno. Čargo je sprva risal v impresionističnem duhu pod vplivom slikarstva Riharda Jakopiča. Med študijem v Italiji se je navdušil nad futurizmom in sodeloval pri milanski futuristični reviji "Energie Futuriste". V tem času so njegova dela nihala med ekspresionizmom in futurizmom. Blizu pa je bil tudi konstruktivistom. Ko se je v tridesetih letih preselil v Beograd, se je v slikarstvu vrnil bolj k realističnem obdobju; približal se je novi stvarnosti in socialni motiviki. V letih, ko je živel v Gorici in v Ljubljani, je veliko sodeloval z gledališčem kot scenograf in kot kritik. Znani pa so tudi njegovi številni portreti osebnosti iz gledališkega sveta. Uveljavil se je tudi kot ilustrator in je bil eden izmed ilustratorjev pri reviji Ilustracija (1929).