nazaj na umetnike
Tomaž Perko
Rojen je bil 2. novembra 1947 v družini slikarja Lojzeta Perka. Mladost je preživel v Kamniku, tako pa tudi šolanje do gimnazijske mature. Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je študiral slikarstvo in diplomiral leta 1971, nakar je tam opravil še podiplomski študij iz restavratorstva pri prof. Mirku Šubicu. Sprva je živel in ustvarjal v Ljubljani, od leta 1981 pa v Dolenji vasi.