nazaj na umetnike
Živko Marušič
Rojen je leta 1945 v Colornu v Italiji. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah, kjer je bil njegov profesor med drugimi tudi Achilo Bonito Oliva. Leta 1973 je zaključil specialko za slikarstvo na ALU v Ljubljani. Sedaj živi in dela v Kopru. V njegovem slikarstvu je viden svet osebne poetike, ki žari v barvah in prešerni razigranosti oblik, kakršne slikar izumlja na najbolj presenetljive, skoraj paradoksalne načine. Na njegovih slikah je očišče pogostokrat premeščeno tako, da moramo gledati od spodaj navzgor, kar še posebno pride do izraza zaradi nekonvencionalnih formatov - dolgih in ozkih trakov. Marušič je za svoja dela prejel veliko nagrad, leta 1998 tudi Jakopičevo nagrado za slikarstvo.