nazaj na umetnike
Stojan Batič
Batič je študiral kiparstvo, ki ga je končal s specialko leta 1951 kot študent prve generacije na Likovni akademiji v Ljubljani. Poleg profesorjev Borisa Kalina in Frančiška Smerduja je nanj močno vplivalo predvsem izpopolnjevanje pri kiparju Ossipu Zadkinu v Parizu, kamor je odšel kot prvi slovenski štipendist. Pri njem se je Batič spoprijel z disciplinirano analizo figure, ki je rezultirala v strogo geometrični ureditvi mas. Takšno osnovno kiparsko gradnjo je izpeljeval v razlicnih smereh tako v monumentalnih delih kot v drobni plastiki, jo vešče nadgrajeval z značilno reliefno obdelavo posameznih ploskev in jo razvijal vse do prefinjenega grafizma. Batič velja za izrazitega predstavnika figuralnega kiparstva. Poleg kiparstva je vzporedno vseskozi sistematično gojil tudi samo risbo, celo kadar je ni uporabil kot temeljno zasnovo za končno kiparsko udejanjanje. Leta 1960 je dobil Prešernovo nagrado »za kiparski ciklus Rudarji«.