nazaj na umetnike
Mira Pregelj
Mira Pregelj je študirala na zagrebški likovni akademiji, kjer je prevzela pobude francoske umetnosti, popularne med tedanjimi zagrebškimi profesorji, ter s tem značilno barvno modeliranje. Diplomirala je leta 1926 pri prof. Vladimirju Beciču. Pregljeva je poznana predvsem po krajinskem slikarstvu in figuralnih kompozicijah, ki jih je umeščala v vaška ali mestna okolja, ustvarjala pa je tudi v grafiki. Razvila je značilno slikarsko neposrednost, pogosto utemeljeno na hitrih, skicoznih potezah, in koloritu, ki sega od monokromije in umirjenih tonov do uporabe intenzivnih, nasičenih tonov. Dela Mire Pregelj je po razstaviščih videti sorazmerno redko. Pred desetletjem so veliko razstavo njenih del pripravili v Galeriji Velenje, kjer so izdali tudi katalog. Tako kot ostali pripadniki Četrte generacije – ob Pregljevi in Malešu so v njej delovali še Olaf Globočnik, Janez Mežan, France Pavlovec in Nikolaj Pirnat – se je tudi sama izobrazila na zagrebški likovni akademiji (ljubljansko so ustanovili šele po drugi svetovni vojni) in tam povzela pobude francoske umetnosti, popularne med tedanjimi zagrebškimi profesorji, ter s tem značilno barvno modeliranje. Z delovanjem v Četrti generaciji pa je začela že leta 1928, ko je ta skupina realizirala tudi svojo prvo razstavo.