nazaj na umetnike
Lojze Perko
Lojze Perko je bil rojen 21. aprila 1909 v Starem trgu pri Ložu. Šolal se je v državno moški obrtni šoli v Ljubljani - kiparski in rezbarski oddelek. Diplomo in specialko je z odliko opravil na Akademiji za likovno umetnost v Beogradu. Ustvarjal je pretežno na Notranjskem v Dolenji vasi pri Cerknici. Dne 19. junija 1980 je umrl za posledicami prometne nesreče.