nazaj na dogodke
Boštjan Lapajne, Sožitje: Razstava
Galerija Hest 35
22.3.2005 - 5.4.2005
 

V vizualni umetnosti mladih sledimo njihovim razlicnim interesom in sporocilom; predvsem je sodobna digitalna tehnologija opravila svoje, vsekakor v pozitivnem smislu, ce si jo vizualni umetnik zna podrediti, ne samo kot orodje, temvec kot tisto, kar smo nekoc poimenovali za izrazno sredstvo. Slikarstvo Boštjana Lapajneta je prav gotovo svojevrstno v svojem lapidarnem sporocanju; sporocanju, ki je vezano na avtorjev sprošcajoci se vsakdan, kolikor mu ga ostane po likovnotehnicnem urednikovanju: v družbi s psom, ki je že po tradiciji najboljši clovekov prijatelj (in ki zahteva še vedno svojega vodnika, potem ko se je v davnih casih udomacil, ne more pa zatajiti, da je izšel iz prabitnega tropa) – v teku cez morost, s katerim je mladi slikar gensko obremenjen (preko kiparskega oziroma slikarskega oceta Toneta). Nic posebnega se v tem teku ne zgodi – videokamera zabeleži prehitevajoce zaporedje živalskih in cloveških nog, igro soncne, žarece svetlobe in sencnih odsevov… Svetloba, tista naravna, neposredna in odstrta, prosevajoca skozi steklasto maso (katere obdelovanje je sicer veckrat tudi predmet Lapajnetove produkcije), svetloba torej, ki jo v njeni spontani likovni igri posreduje avtor na tej razstavi skozi svojo slikarsko projekcijo (in ki je spet tesno vezana na videoprodukcijo): poslikava transparentnega plasticnega nosilca mora tedaj prosevati, oddajati energijo iz slike proti gledalcu, kot pravi slikar sam; se pravi drugace, ko gre za štafelajno sliko, ko se energija širi od gledalca k sliki in seveda obratno. Združitev videoprojekcije (v našem primeru na LCD ekranu) in staticne klasicne štafelajne slike v skupnem razstavnem predstavlja smiselno celoto: obe enoti sprejemata, pa tudi oddajata svetlobo. Na tako razlicno casovno oddaljeni tehniki likovnega izražanja prideta na skupno tocko, ko tehnika ni tako prevladujoca, ampak je pomembno sporocilo: o sožitju cloveka in psa. Aleksander Bassin

DRUGE RAZSTAVE IN DOGODKI
Galerija Hest 35
21.10.2008 - 18.9.2008
JERNEJ MALI
Razstava

Več
Galerija Hest Ljubljana
23.9.1998 - 8.10.1998
MALA SLIKA, MALA PLASTIKA
Razstava

Več
Galerija Hest 35
27.5.2003 - 9.6.2003
VIKTOR BERNIK, SLIKE
Razstava

Več
Galerija Hest Ljubljana
21.10.1999 - 6.11.1999
FRANCE KRALJ, UMETNINE IZ LETA 1942 (FRESKE, OLJE/STEKLO)
Razstava

Več