nazaj na dogodke
Miran Kreš, Rebis Y: Razstava
Galerija Hest 35
20.5.2004 - 3.6.2004
 

Že vse od zacetkov clovekovega umetniškega delovanja je jasno, da se ljudje umetniško izražajo iz takih ali drugacnih vzgibov. Slikar Miran Kreš pa v umetniškem delu vidi s custvi nabito doživljanje, ki je po svoji naravi nerazumsko, vseskozi spremenljivo in kot tako neprimerno za logicno sistematizacijo. Njegove slike nam pricajo o umetnikovem globokem razmišljanju o umetnosti in življenju. Umetnost mu predstavlja orodje za ponotranjanje sveta, za njegovo spoznavanje na lastnem popotovanju k tistemu, cemer bi lahko rekli iskanje in spoznavanje neznanega. Zanima ga nezavedno, kot neizcrpen vir spoznanj, ki lahko pripeljejo do odgovora kdo smo in kaj je sploh resnicno. Alogicni presežek v nezavednem mu ponuja odgovore za lastno samospoznavanje in mu hkrati omogoca lov v »pokrajinah notranjega sveta«. Na njegovo umetnost ima mocan vpliv analiticna psihologija (saj ponuja vsebinska vodila za spoznavanje interakcije med zavestnimi in nezavednimi stanji) ter alkemija. Alkemisticna ikonografija slik združuje vsebinske elemente ognja, vode, zraka in zemlje z namenom, da ustvari ustrezno asociativnost, ki predstavlja alkemicne procese in hkrati vzpostavi razmerje od podzavestnega k zavestnem. Rezultati so elementarne abstraktne slike z nezavednimi prvinskimi modeli samozaznave in percepcije. Zaradi želje po spoznanju neposredne eruditske in inicijacijske izkušnje alkimista, je Kreš nekaj casa preživel v Sahari. V njegovih elementarnih slikah se pojavljajo posamezne sekvence plastenja, kjer zgornje plasti slike zaradi transparentnosti dopušcajo pogled skozi barvni sloj. S tem se samodejno odstira hipnoticna globina abstraktnih svetov in njihovo ktoticno (zemeljsko) ali pnevmaticno (zracno) zasnovo. S sfumatom – zamegljenostjo in prostorskim znacajem barv skuša Miran Kreš doseci alogicnost v abstraktni strukturi slik, hermeticno naravo nezavednih psihicnih stanj ter izpostaviti materializacijo nezavednega v abstraktnem slikarstvu. Petra Skaberne

DRUGE RAZSTAVE IN DOGODKI
Galerija Hest Maribor
10.6.2008 - 25.6.2008
FRANC VOZELJ
Razstava

Več
Galerija Hest, Židovska ulica 8, Ljubljana
19.9.2018 - 3.10.2018
ADRIANA MARAŽ
Grafike

Več
Galerija Hest 35
16.10.2002 - 3.11.2002
SIMONA BILICIC, ROBERT CERNELC, ANDREJ KUSTEC, PRIMOŽ PUGELJ
Razstava

Več
Galerija Hest Maribor
24.5.1990 - 16.6.1990
DIMITRIJE POPOVIĆ
Razstava

Več