nazaj na dogodke
Uroš Weinberger, Slike: Razstava
Galerija Hest 35
30.9.2003 - 15.10.2003
 

Slike Uroša Weinbergerja, ki je najmlajši v generaciji vrstnikov Viktorja Bernika in Arjana Pregla, rojenih v prvi polovici sedemdesetih let, imajo v nacelu drugacno izhodišce od prej omenjenih. Ob “zaledenelem” trenutku, ob intimni razsežnosti zasebnega mentalnega prostora Viktorja Bernika, ob živahnosti abstraktnih raziskav in utrjevanja ploskovnih planov ter nakazujocih se znakovnih opredelitev Arjana Pregla, je Weinbergerjev vstop v slikarski prostor vezan na drugacno stran modernisticne tradicije: tako na tisto iz poznih šestdesetih let “zrelega” informela kot na poizkuse poplošcenega kolaža, dejanskega in simuliranega (njegovo posebno, najpopolnejšo “stopnjo” je prav gotovo dosegel Gabrijel Stupica), ki je sestavni del marsikaterega tudi še v novi postmodernisticni dobi nastalega likovnega dela. V cem je tedaj tista svežina, ki je znacilna za mladega Weinbergerja? Vsekakor ga odlikuje suveren sprošcen pristop, dalje uspešno sintezno usklajevanje nalepljenih graficnih (tudi casopisnih) izrezkov z barvnimi ploskvami, z njihovim materialnim videzom. Od tu dalje ima Weinberger zanesljivo izhodišce in odprto pot v prenovitev uvodoma omenjene informelne “tradicije”, morda z vecjim poudarkom na barvni ekspresiji, kot tudi v prenovo samega kola`nega principa, spet z doloceno avtorsko intencijo, ki bi kolaž uporabila kot nov konstitutiven element same slikarske fakture ali strukture mimo dosedanje samo “kritne“ funkcije. Vsekakor je taka prenova postulat, ki se postavlja pred mlado generacijo, ki zavestno gradi na tradiciji vsega spoštovanja vredne modernisticne tradicije. Preprican sem v talent in ustvarjalno sposobnost Uroša Weinbergerja, da bo temu procesu vec kot samo kos in da bo uspešno nadgradil svojo primarno mladostno zasnovo. Aleksander Bassin

DRUGE RAZSTAVE IN DOGODKI
Galerija Hest, Židovska ulica 8, Ljubljana
19.9.2018 - 3.10.2018
ADRIANA MARAŽ
Grafike

Več
Galerija Hest 35
16.11.2006 - 30.11.2006
JURIJ SELAN, SPREMINJATI R. (REMBRANDTA)/ TRANSFORMING R. (REMBRANDTA)


Več
Galerija Hest 35
19.11.2002 - 3.12.2002
ANJA JERCIC, GRAFIKE IN SLIKA
Razstava

Več
Galerija Hest Ljubljana
18.6.2011 - 2.7.2011
VIKTOR ŠEST
Slike

Več