nazaj na dogodke
Žiga Bratoš, Slojne kompozicije: Razstava
Galerija Hest 35
6.5.2010 - 6.5.2010
 

Umetnost je vedno bila odraz dobe v kateri živimo. Hkrati pa je, sociološko gledano, njen smisel v tem, da prebudi gledalčeva čustva, čute in občutja. Dandanes zgleda, kot da je poslanstvo umetnikov človeštvo pretresti s takimi in drugačnimi, bolj ali manj, likovnimi prijemi. Bistvo je, da gledalec obnemi. Gotovo so pri svojih izvajanjih najdrznejši in najinovativnejši prav mladi avtorji, saj ti še iščejo svoj prostor pod umetniškim nebom. V popolnem nasprotju z zgoraj povedanim, pa je umetnost mladega slikarja Žige Bratoša. Žiga s svojim slikarstvom ne želi šokirati ali vzbuditi kakršnekoli neprijetne občutke, temveč gre za umetnika, ki slikarstvo čuti kot veliko odgovornost; tako do sebe, kot do gledalca. Slikarstvo želi razumeti in ga gledalcu podati v skladu z vsemi likovnimi kánoni. Ne zanima ga vsebina, temveč forma. Njegovo zanimanje je skoncentrirano na usklajenost med motivom in formatom slike. Te gradi na popolni kompoziciji, ki zapolnjuje format. Pri zapolnitvi slikarskega platna gre v bistvu za teorijo, preneseno v prakso. To pogledno sta njegova vzornika Wassily Kandinsky ter Piet Mondrian, oba velika slikarja in velika teoretika. Njegov slikarski razvoj se je začel s čisto barvno abstrakcijo, ki pa mu kmalu ni več prinašala pravega zadoščenja. Z barvami in materiali nasičeno slikarsko polje je pričel reducirati. Spontano gesto je zamenjalo premišljeno in strogo nadzorovano slikarstvo. Poteza, ki je bila prvotno hitra in nenadzorovana, je postala premišljena linija. Ukinil je barvo, saj je za svojo izpoved iznenada ni več potreboval. Namesto z barvno lestvico, se je začel ukvarjati z različnimi niansami črne, kar je dosegel z raznimi variantami nanosov; od poigravanj z materiali, preko nanašanja mat ali svetleče barve na platno, pa vse do strukturiranih pastoznih ter lahkih, lazurnih nanosov. V ciklu Sloji, veliko vlogo nameni tudi svetlobi, saj prav zaradi nje, črna zaživi v številnih odtenkih. S preigravanjem ene same barve, se ustvari ritem, ki daje sliki neko dinamiko. Tako kot svetloba v naravi, v različnih trenutkih in pogojih, ustvarja različne barvne odtenke, jih ustvarja tudi na umetnikovih platnih. Svetloba je postala soustvarjalka njegovih del. Barvna lestvica se, v skladu z vse splošnim reduciranjem, skrči na črno, sivo, rjavo ter vijolično. Slike s tem pridobijo nek kontemplativni naboj, vezan na naravo, kar avtor poudari tudi s horizontalno zgradbo slike. Ponekod v sliko umesti tanko rdečo linijo, ki jo lahko smatramo kot prisotnost živega bitja, saj nezavedno aludira na kri, hkrati pa je to tudi nekakšen akcent, s katerim ustvari stabilnost kompozicije. Umetnikov skoraj panični strah pred dekorativnostjo, banalnostjo in ne nazadnje kičem, je posledično pripeljal do še radikalnejše abstrakcije, ki vodi preko cikla Kompozicij. Njegovo razmišljanje ga je privedlo do nenavadnega barvnega prepleta horizontal in vertikal. Pri teh delih je videti, kot da gre za nekakšen ekskurz v njegovem ustvarjanju, saj se le stežka linearno navezujejo na njegov nadaljnji razvoj, ki ga je v zadnjih delih pripeljal do popolne, premišljene in preračunane abstrakcije. Žigove najnovejše slike so zreducirane do skrajnih meja. Odvzeto jim je vse odvečno, vse, kar bi gledalca lahko odvračalo od čiste likovne teorije. Barva je zreducirana na črno, sivo ali rjavo, kompozicija je poenostavljena do skrajnosti, celo barvni nanosi so tanjši. Tisto malo barve, ki jo umetnik nameni platnu, je tu zgolj iz teoretičnih nagibov, saj ne služi drugemu, kot uravnavanju kompozicije. Kljub temu, da je mladi slikar Žiga Bratoš še v fazi nadgrajevanja svojega dela, pa je vsekakor že sedaj vidna rdeča nit njegovega ustvarjanja ter pogleda na likovno umetnost. Žiga je razmišljujoč umetnik, ki ne slika zaradi slikanja, temveč ga zanima analitični pristop k slikarstvu. In če sta uspela dva tako velika slikarja in teoretika, kot sta že omenjena Kandinsky in Mondrian, se za prihodnost mladega umetnika nikakor ni bati. ŽIVLJENJEPIS /1983/ rojen v Šempetru pri Gorici /2004/ vpisan na ARTHOUSE – Visoko šolo za risanje in slikanje v Ljubljani, smer slikarstvo /2008/ diplomiral na Visoki šoli za risanje in slikanje v Ljubljani, smer slikarstvo – bolonjski program (prof. Darko Slavec) /2009/ opravil izpite za pridobitev pedagoško – andragoške izobrazbe na Pedagoški fakulteti /2009/ vpisan na Visoko poslovno šolo DOBA, smer marketing.

DRUGE RAZSTAVE IN DOGODKI
Galerija Hest Ljubljana
13.10.1995 - 28.10.1995
FRANCE KRALJ
Razstava

Več
Galerija Hest 35
6.5.2010 - 6.5.2010
ŽIGA BRATOŠ, SLOJNE KOMPOZICIJE
Razstava

Več
Galerija Hest Ljubljana
19.1.2005 - 2.2.2005
ŽARKO VREZEC, KOLAŽI
Razstava

Več
Galerija Hest Ljubljana
21.2.2013 - 7.3.2013
FRANCE SLANA
Slike

Več